Unia wspiera zakładających własną firmę (News)

29 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem. Dzięki temu nawet 2 miliony euro w ciągu pięciu lat będzie mógł otrzymać każdy, kto zdecyduje się otworzyć własne przedsiębiorstwo! Wydając własne środki na prowadzenie firmy…