Unia wspiera przedsiębiorczych (News)

Nawet 2 mln euro w ciągu pięciu lat będzie mógł otrzymać każdy, kto zdecyduje się otworzyć własne przedsiębiorstwo.
29 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 traktatu (DzUrz UE…