UKE: TP dyskryminuje innych operatorów

Urząd Komunikacji Elektronicznej wezwał Telekomunikację Polską do usunięcia nieprawidłowości związanych z brakiem równego dostępu do informacji o sieci TP, mających szczególne znaczenie przy świadczeniu usługi Bitstream Access.