UKE: Poczta nie realizuje swoich obowiązków

Urząd Komunikacji Elektronicznej skontrolował funkcjonowanie Poczty Polskiej podczas czerwcowego strajku. Kontrola, zdaniem UKE, dowiodła, że operator publiczny nie jest dostatecznie przygotowany do wypełniania obowiązku prowadzenia działalności w sposób zapewniający ciągłość świadczenia usług pocztowych oraz spełniających określone standardy wynikające ze statusu operatora publicznego.