Trudności z eksportem polskich owoców do Rosji

Polscy eksporterzy owoców do Rosji, przede wszystkim jabłek, obawiają się, że mogą utracić ten rynek. Rosyjscy inspektorzy fitosanitarni twierdzą bowiem, że ponad połowa sprzedawanych przez Unię Europejską do Rosji owoców i warzyw z podwyższoną zawartością pestycydów pochodzi z Polski.