TP SA zwiększy rezerwę na odprawy dla pracowników (News)

Telekomunikacja Polska zwiększy w IV kw. 2008 r. o około 180 mln złotych rezerwę na odprawy dla pracowników, co obniży jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy za IV kw.
„W związku z zawartą z organizacjami związkowymi działającymi w spółce nową Umową Społeczną na lata 2009-2011 zarząd…