Tfi straciły przez rok 330 tys. inwestorów (News)

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych spadła między czerwcem a wrześniem 2008 o 4,4 procent poinformowały w poniedziałkowym raporcie Analizy Online.
„Liczba klientów towarzystw funduszy inwestycyjnych spadła między wrześniem a czerwcem bieżącego roku o 4,4 procent. A zatem trzeci kwartał…