Technologiczne wzmocnienie Opcomu (News)

Opcom Grupa Eskadra wzmacnia swoje „technologiczne skrzydło”. Do zespołu dołączył Sławomir Puchalski, który przez wiele lat kierował zespołami produkcji serwisów internetowych w czołowych polskich portalach.
Puchalski będzie odpowiedzialny w Opcomie za optymalizację procesów zarządzania…