Team Coaching (Artykul)

Jako jedni z nielicznych w Polsce posiadamy umiejętności, narzędzia i akredytację do prowadzenia diagnostyki i coachingu zespołów (The Team Diagnostic Assessment ™) wg metodologii wprowadzonej przez Team Coaching International™.

Proponowany przez nas proces oceny daje informacje, w jaki sposób pracuje zespół i jakie są mocne strony, które decydują o jego sukcesach. Pokazuje też, jakich cech zespół potrzebuje, aby w inspirujący sposób realizować cele, do których został stworzony.