Szkolenia w Polsce III edycja – już w czerwcu! (News)

W jaki sposób Polacy pozyskują informacje o szkoleniach?
Jaki procent szkoleń jest finansowany przez firmy?
Jakimi kryteriami kierujemy się przy wyborze firmy szkoleniowej i samego szkolenia?
Jakie są preferencje i motywy wyboru szkoleń przez indywidualnych odbiorców?
To tylko…