Szkolenia dla kobiet (News)

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa rozpoczyna realizację projektu aktywizacji zawodowej kobiet. Uczestniczki projektu będą mogły wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach w zawodach: handlowiec-sprzedawca, pracownik księgowo-finansowy, projektant stron internetowych i fryzjer oraz w kursach komputerowych…