Szkoła liderów ngo (News)

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS) zaprasza osoby aktywnie działające w małopolskich organizacjach pozarządowych do udziału w Szkole Liderów NGO. Do uczestnictwa w Szkole organizatorzy zapraszają w szczególności pracowników oraz osoby działające w organizacjach, które zostały zarejestrowane w…