Szczęśliwa równoważnia (Artykul)

„Work/life balance” – równowaga między pracą a życiem prywatnym jest ostatnio bardzo modnym tematem. Badania pokazały, iż wraz z wysokim poziomem zdrowego balansu praca/życie pozazawodowe, rośnie zadowolenie z pracy, a organizacje propagujące taki styl, zyskują pozytywny wizerunek firmy prowadzącej dobrą politykę ZZL. Brzmi to jednak bardzo książkowo.

Poniżej, urealniony portret work/life balans w postaci wywiadu z człowiekiem, który żyje na owej szczęśliwej równoważni…