Szansa nie tylko dla banków hipotecznych ale i inwestorów

Nowa szansa dla rozwoju banków hipotecznych oraz ekspansja instrumentów dłużnych na rynek finansowy? A może szansa pozyskania dodatkowego kapitału dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego? Jak powstanie nowego rynku obligacji wpłynie na działalność podmiotów gospodarczych.