System MES Asseco Business Solutions w Grupie Atlas (News)

Asseco Business Solutions podpisało umowę z Grupą Atlas na wdrożenie zaawansowego systemu do planowania i zarządzana produkcją safo.prod. Aplikacja klasy MES (Manufacturing Execution System) pozwoli na sprawne zarządzanie procesami produkcyjnymi w Grupie i umożliwi bieżącą analizę faktów zachodzących…