Świadome kierowanie (Artykul)

Twórcze i świadome kierowanie dotyczy podejścia do pracy własnej menedżera oraz do pracy kierowanego przez niego zespołu. Warto poznać cechy oraz przesłanie twórczego i świadomego kierowania.