Świadczenia na wypadek niezdolności do pracy (News)

Jednym ze świadczeń wypłacanych przez ZUS jest renta socjalna – może się o nią ubiegać tylko osoba pełnoletnia, u której naruszenie sprawności organizmu powstałe w dzieciństwie lub w czasie trwania nauki spowodowało całkowitą niezdolność do pracy. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego…