Sukces kolejnego produktu strukturyzowanego Gold Finance Inwestycja ?Atomowe Zyski (News)

Ponad 3,5 milionów złotych chcieli ulokować Klienci w produkt strukturyzowany Gold Finance Inwestycja „Atomowe Zyski”, którego subskrypcja zakończyła się 16 października. Z drugiego w historii Gold Finance produktu strukturyzowanego skorzystało 107 osób.
Produkt oparty został o World…