Stres (Artykul)

Wiele się słyszy o działaniu stresu, o jego niedobrych skutkach. Pokazuje się stres jak wroga, którego należy zniszczyć. Szeroko zakrojone działania dodatkowo umacniają w nas przekonanie, że stres jest czymś bardzo powszechnym, wszechobecnym i silnym. Mogłoby się wydawać, że stres to jakiś doskonały stwór o niesamowitej inteligencji własnej, którego jesteśmy ofiarami.