Strategie rozwiązywania konfliktów (Artykul)

Jakie są sposoby rozwiązywania konfliktów? K. Thomas podaje 5 strategii?
Poniżej pięć sposobów rozwiązywania konfliktów wraz z krótkim opisem, kiedy dana strategia się sprawdza.