Stopa bezrobocia spadło do 8,9 proc. (News)

Poziom bezrobocia w Polsce okazał się we wrześniu rekordowo niski. Stopa bezrobocia spadła we wrześniu z 9,1 do 8,9 proc. Jednocześnie od stycznia wydajność pracy w przemyśle wzrosła o 3,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2007 r.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy…