Stomil Sanok Dystrybucja wybiera system Impuls 5 (News)

Stomil Sanok Dystrybucja, podmiot odpowiedzialny za dystrybucję produktów koncernu Stomil Sanok SA, zdecydował o wdrożeniu kompleksowego systemu zarządzania klasy ERP. Impuls 5 autorstwa BPSC obejmie większość obszarów działalności firmy. Oprogramowanie będzie funkcjonować na poziomie centrali, firm…