Sprawdź, czy masz stresującą pracę (News)

Z badań National Institute for Occupation Safety and Health wynika, iż 40 proc. pracowników ocenia swoją pracę jako bardzo stresującą. Nie są zadowoleni z jej warunków, uważają też, że wymagania z nią związane przekraczają ich możliwości. Pewien poziom stresu jest niezbędny dla efektywnego funkcjonowania….