Społeczności online wokół firmy (News)

Badanie przeprowadzone wśród 140 organizacji B2B, B2C oraz nonprofit, które pochwalić się mogą imponującymi i aktywnymi społecznościami internetowymi dowodzi o znaczących korzyściach uzyskiwanych z tego faktu. Intensywniejszy marketing szeptany, nowe inspiracje, silniejsza lojalność klientów oraz…