Specjalista ds. rozliczeń projektów efs (News)

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach szkoleniowych o nazwie „Specjalista ds. rozliczeń projektów EFS”, które odbędą się w dniach 4-5 września 2008 w Gdańsku. Adresatami tych zajęć są beneficjenci dotacji udzielanych w ramach Europejskiego Funduszu…