Specjaliści i menedżerowie szukają pracy w sieci (News)

Jak donosi magazyn „Harvard Business Review”, zatrudnianie jak najlepszych pracowników jest dla wielu firm podstawą budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wojnę o talenty często wygrywa ta organizacja, która swoje ogłoszenie rekrutacyjne skieruje nie tylko do odpowiedniej grupy potencjalnych pracowników,…