Słodka kontrola UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy Krajowa Spółka Cukrowa, największy producent cukru w Polsce nadużyła swojej pozycji rynkowej zawierając umowy z kontrahentami. Postępowanie antymonopolowe w tej sprawie zostało wszczęte na skutek skargi Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, który z zarzucił Krajowej Spółce Cukrowej ograniczanie konkurencji poprzez narzucanie uciążliwych warunków umów.