Skąd się bierze godna praca (News)

Postulat pracy godziwej znajduje w Polsce żywy oddźwięk, tymczasem wielu ludzi doskonale zdaje sobie sprawę, iż wciąż pozostaje tylko postulatem. Same hasła „godnej pracy” to zaledwie dywagacje na temat istoty zjawiska, dywagacje przynoszące odwrotne do haseł skutki. Pozorna solidarność wobec pracowników…