Sawicki o wzroście PKB

Do 3,5-procentowego wzrostu Produktu Krajowego Brutto w II kwartale tego roku, zdaniem Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dużym stopniu przyczyniły się dobre wyniki w eksporcie polskiej żywności.