Rządowe propozycje antykryzysowe

Rząd chce otrzymać możliwość dokapitalizowywania instytucji finansowych mających kłopoty z płynnością. Projekt ustawy obejmie banki krajowe i krajowe zakłady ubezpieczeń, z wyjątkiem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.