Rząd pomoże zagrożonym bankom

Skarb Państwa będzie mógł udzielić wsparcia zagrożonym utratą płynności bankom, funduszom inwestycyjnym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych lub zakładom ubezpieczeń, mającym siedzibę w Polsce – zakłada projekt ustawy przyjęty dziś przez rząd.