Rząd: Polska jednym z szybciej rozwijających się krajów unijnych

Rząd przyjął dziś informację o aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce oraz w Europie. Zawarte w niej szacunki dotyczące wzrostu gospodarczego w 2008 r. wskazują, że Polska była jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. Wyższe tempo wzrostu odnotowano jedynie w trzech państwach: Słowacji, Bułgarii i Rumunii. Szacuje się, że w skali całego 2008 r. wzrost PKB w Polsce wyniósł ok. 4,7-4,8 proc.