Rząd o zamówieniach publicznych

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zaakceptował sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2007 roku. Dokument podaje, że wartość udzielonych zamówień publicznych w roku ubiegłym wyniosła ponad 103,1 mld zł.