Rząd o wprowadzeniu euro

Rząd przyjął dziś Mapę drogową przyjęcia euro przez Polskę. Intencją rządu jest, aby w 2011 r. Polska spełniała nominalne kryteria konwergencji, co będzie świadczyć o osiągnięciu przez naszą gospodarkę dojrzałości niezbędnej do udziału w europejskim obszarze jednowalutowym.