Rząd o swobodzie gospodarczej

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zawarte w nim rozwiązania mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i jej rejestrowanie oraz zmniejszą uciążliwość kontroli przeprowadzanych w przedsiębiorstwach. Projekt jest najważniejszą ustawą Pakietu na rzecz przedsiębiorczości.