Rząd o polityce konkurencji

Rząd przyjął politykę konkurencji na lata 2008-2010. Zakłada ona między innymi sprawniejsze wykrywanie praktyk antymonopolowych, lepszy system monitorowania pomocy publicznej oraz skuteczniejsze metody oceny rozpatrywanych koncentracji.