Rząd o emeryturach z OFE

Rząd przyjął projekt ustawy o emeryturach kapitałowych. Ustawa ma umożliwić wypłatę świadczeń ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, czyli tzw. emerytur kapitałowych. Ich wysokość nie będzie zależeć od płci, stanu zdrowia, stanu cywilnego lub rodzinnego ubezpieczonego.