RPP: stopy mocno w dół

Na zakończonym we wtorek 23 grudnia posiedzeniu, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc. Według Rady, łagodzenie polityki pieniężnej powinno przyczyniać się do stabilizowania tempa wzrostu gospodarczego. Decyzje Rady w nadchodzących miesiącach będą uwzględniać napływające informacje dotyczące perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji w Polsce i na świecie.