RPP: stopy bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym dziś posiedzeniu postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada nie wyklucza zacieśnienia polityki pieniężnej.