RPO: kasy również dla prawników i lekarzy

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą zapisów ustawy o podatku od towarów i usług przewidujących zwolnienie niektórych grup podatników (w tym m. in. świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia oraz usługi prawnicze) z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących.