Rozwój doradztwa w usługach leasingowych (Artykul)

W jaki sposób optymalizować wydatki na flotę? Jak dostosować specyfikę modeli samochodów do charakteru prowadzonej działalności? Jak zdefiniować najkorzystniejsze warunki polityki flotowej? I w końcu, jak najefektywniej wykorzystać narzędzie jakim jest auto służbowe jako wsparcie dla systemu motywacyjnego? Są to pytania, które nie powinny zaprzątać uwagi kadry zarządzającej. Dlaczego? – odpowiedzi bowiem leżą po stronie leasingodawcy.