Rozmowa oceniająca. Część 2 (Artykul)

Omawiane kompetencje:organizacja pracy,współpraca,zaangażowanie i inicjatywa, komunikacja, odpowiedzialność.
Kolejna rozmowa oceniająca.

Kolejna rozmowa oceniająca. Zofia już od dwóch dni czuje na sobie badawczy wzrok Witolda, umówili się na dzisiaj i jest cała szczęśliwa, że za godzinę rozmowę będzie miała za sobą. Witold chyba też.

Co tu dużo ukrywać nie bardzo lubią się nawzajem. Współpracują, doceniają wzajemnie umiejętności, ale do sympatii naprawdę daleko. Być może jest to związane z tym, że są zupełnie inni. Zofia otwarta, chętnie nawiązująca kontakt, lubiąca porozmawiać. Witold zdystansowany, zamknięty, uważający, że „pogaduszki” to strata czasu i wdzieranie się w jego prywatność….