Rośnie liczna kredytów udzielanych w ramach rządowego programu Rodzina na Swoim

Program skierowany jest do rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci. "Rodzina na swoim" to kredyty z dopłatą Skarbu Państwa.