Rodzynki na rynku pracy, czyli co mówi statystyka (News)

Ci, którzy szukaliby w statystyce rynku pracy prostych recept, jak zaplanować własną karierę, mogą się srogo rozczarować. Jakie wnioski można wysnuć z danych statystycznych” Sprawdźmy to na podstawie raportu z województwa mazowieckiego. Z punktu widzenia statystyki najbardziej dramatyczna jest sytuacja…