Rodzic będzie krócej chroniony przed zwolnieniem z pracy (News)

Aktualnie urlop macierzyński trwa 18 tygodni przy urodzeniu pierwszego dziecka, 20 – przy urodzeniu kolejnego, 28 – przy urodzeniu co najmniej dwójki dzieci. Nie ma odrębnego urlopu ojcowskiego, brakuje też zachęt dla firm do zatrudniania rodziców po przerwie związanej z wychowaniem dzieci.
Opłacane…