Rodzaje kapitału intelektualnego (Artykul)

Zróżnicowanie potrzeb ludzkich jest jednym z przejawów niejednorodności kapitału ludzkiego. Zagadnienie to można potraktować z różnych perspektyw – poruszał je również gary Becker, wprowadzając do teorii zarządzania rozróżnienie na kapitał ludzki ogólny i specyficzny. W odniesieniu do wielu aspektów zarządzania ludźmi można ten podział uczynić bardziej szczegółowym, gdyż ze względu na rosnącą specjalizację tak między firmami, jak i pracownikami tworzy się kapitał ludzki specyficzny również dla branży, czy funkcji