Rekordowy przychód Partner of Promotion za 2007 rok (News)

Przychód Partner of Promotion w 2007 roku wyniósł 14 132 091,87 zł. Wedle dostępnych rankingów daje to firmie pierwsze miejsce wśród wszystkich polskich agencji PR.
Liczba zatrudnionych pracowników na koniec ubiegłego roku wyniosła 52 osoby. 60% wzrost przychodów agencji jest wyjątkowy na rynku, tym…