Reklama mniej szczodra? (News)

Pracownicy agencji reklamowych nie lubią systemu prowizyjnego. Dlatego pracodawcy podnieśli im głównie płace zasadnicze. W tym roku płace zasadnicze w branży reklamowej poszły w górę średnio o 9 proc., ale płace całkowite o 5 proc. Największy przyrost wysokości wynagrodzeń (o ponad 10 proc.) dotyczy…