Raporty ZUS RMUA przez e-mail (News)

Od 1 stycznia 2009 roku część przedsiębiorców może zrezygnować z przekazywania pracownikom papierowych raportów ZUS RMUA i dostarczać tego typu informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. To efekt wejścia w życie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
Gazeta Prawna przypomina,…