Raport z V badania wykorzystania poczty elektronicznej – Profil respondentów. (Artykul)

Oddajemy w Państwa ręce już piąty raport z badania wykorzystania poczty elektronicznej w Polsce.

Ankieta jego kolejnej edycji zawierała część skierowaną do wszystkich użytkowników poczty elektronicznej oraz fragment dedykowany tylko pracownikom działu marketingu, PR oraz dyrektorom i właścicielom firm. Pozwoliło to wykazać różnice w postrzeganiu poczty elektronicznej jako kanału komunikacji między nadawcami a odbiorcami komunikatów marketingowych.

Baza podstawowych zagadnień pozostała taka sama jak w poprzednich edycjach, aby można było wskazać trendy i zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich lat. Nowe, dodatkowe pytania zostały stworzone
na podstawie odpowiedzi ankietowanych z lat ubiegłych oraz sugestii Klientów SARE.